Komunikacja społeczna Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I PZintLS 2 Kom. społ.01 Kw O

Komunikacja społeczna Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej I PZintLS 2 Kom. społ.02 Kw O

Komunikacja społeczna Administracja i polityka publiczna I PAppLN 2 Komunikacja społ.01sob Kw O

Komunikacja społeczna Administracja i polityka publiczna I PAppLS 2 Kom. społ.01 Kw O

Komunikacja społeczna Administracja i polityka publiczna I PAppLS 2 Kom. społ.02 Kw O

Komunikacja społeczna Administracja i polityka publiczna I PAppLS 2 Kom. społ.03 Kw O

Komunikacja społeczna Nauki o polityce I PPoLS 2 Kom. społ. Kw O