Kurs dotyczy zagadnień związanych ze zjawiskiem lobbingu mającym miejsce w systemach demokratycznych. W trakcie kursu rozważaniu poddane jakie podmioty (grupy interesu) są predestynowane do prowadzenia działalności lobbingowej, jakich taktyk używają (lobbing bezpośredni, pośredni, wpływ podczas kampanii wyborczych) oraz jak mechanizmy wpływu społecznego mogą być wykorzystywane w procesie prowadzenia kampanii lobbingowych. Integralną częścią kursu jest praca nad projektem kampanii lobbingowej, podczas której możliwe będzie aplikowanie wiedzy teoretycznej nabytej w pierwszej części kursu.