Celem wykładu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z podstawami marketingu, w tym między innymi z jego istotą, rynkiem oraz podmiotami usług marketingowych, strategiami i badaniami marketingowymi. Reklama stanowi element strategii marketingowej, i nie można utożsamiać marketingu z reklamą, która jest płatnym rodzajem prezentacji oferty marki. W związku z tym na wykładzie zostanie  także omówiona definicja reklamy, jej cele, funkcje, podział reklam oraz jej skuteczność, kryteria wyboru form i środków reklamowych.


09. Treści kształcenia

Lp.

Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba godzin

(W)

(Ć)

(K)

(S)

(P)

1.

Pojęcie, uwarunkowania i założenia funkcjonowania marketingu

2

 

 

 

 

2.

Istota marketingu • rynek i jego podmioty • analiza możliwości rynkowych

2

 

 

 

 

3.

Wprowadzenie do MAREKTINGU MIX

2

 

 

 

 

4.

Części składowe marketingu (MAREKTING MIX) • produkt • cena • promocja • dystrybucja

2

 

 

 

 

5.

Rodzaje marketingu - podział

2

 

 

 

 

6.

Kierowanie procesem marketingu

2

 

 

 

 

7.

Planowanie marketingowe

2

 

 

 

 

8.

Segmentacja rynku i plasowanie produktów na rynku

2

 

 

 

 

9.

Zarządzanie produktem

2

 

 

 

 

10.

Zarządzanie ceną

2

 

 

 

 

11.

Zarządzanie dystrybucją

2

 

 

 

 

12.

Sposoby dystrybucji, strategie reklamowe i

strategie cenowe

2

 

 

 

 

13.

Zarządzanie komunikacją marketingową • Badania marketingowe

2

 

 

 

 

14.

Pojęcie, uwarunkowania i założenia funkcjonowania marketingu

2

 

 

 

 

15.

Podsumowanie