Celem wykładu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z podstawami marketingu telewizyjnego, w tym między innymi z jego istotą, rynkiem oraz podmiotami usług marketingowych, strategiami i badaniami marketingowymi. Reklama stanowi element strategii marketingowej, i nie można utożsamiać marketingu z reklamą, która jest płatnym rodzajem prezentacji oferty marki. W związku z tym na wykładzie zostanie  także omówiona definicja reklamy, jej cele, funkcje, podział reklam oraz jej skuteczność, kryteria wyboru form i środków reklamowych.

09. Treści kształcenia

Lp.

Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba godzin

(W)

(Ć)

(K)

(S)

(P)

1.

Podstawy marketingu • Koncepcje • Marketing mix

 

 

 

 

2

2.

Wprowadzenie do marketingu na rynku TV: jego istota, cele i założenia • Budowanie trwałych relacji z klientem • kampanie

 

 

 

 

2

3.

Charakterystyka wybranych środków przekazu reklamowego (prasa, TV, radio, reklama zewnętrzna)

 

 

 

 

2

4.

Reklama w TV – podstawowe koncepcje

 

 

 

 

2

5.

Specyfika przekazu telewizyjnego

 

 

 

 

2

6.

Proces reklamowy • tworzenie skutecznej reklamy

 

 

 

 

2

7.

Język przekazu w reklamie telewizyjnej

 

 

 

 

2

8.

Aspekt werbalny wypowiedzi reklamowej

 

 

 

 

2

9.

Retoryka reklamy

 

 

 

 

2

10.

Slogan reklamowy

 

 

 

 

2

11.

Komunikacja niewerbalna w reklamie

 

 

 

 

2

12.

Kampanie reklamowe

 

 

 

 

2

13.

Social marketing (Facebook, YouTube)

 

 

 

 

2

14.

Psychologiczne mechanizmy reklamy

 

 

 

 

2

15.

Podsumowanie i egzamin końcowy

 

 

 

 

2