Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami zarządzania instytucją funkcjonującą w branży MICE (skrót ang. MICE: Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions Industry), w tym przede wszystkim z planowaniem, zarządzaniem zasobami ludzkimi, organizowaniem i finansowaniem. Student nabędzie umiejętność określenia i scharakteryzowania celów, zadań oraz funkcji organizacji działającej w sektorze turystycznym. Student nabędzie umiejętność zastosowania w praktyce odpowiednich metod zarządzania oraz będzie potrafił zidentyfikować potrzebę ich implementacji oraz utrzymania w danej organizacji turystycznej.


09. Treści kształcenia

Lp.

Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba godzin

(W)

(Ć)

(K)

(S)

(P)

1.

Wprowadzenie do turystyki biznesowej. Turystyka biznesowa w Polsce

 

 

4

 

 

2.

Definicja MICE

 

 

2

 

 

3.

Podmioty promujące, organizujące, wspierające turystykę biznesową w Polsce

 

 

4

 

 

4.

Turystyka korporacyjna

 

 

2

 

 

5.

Przemysł wystawienniczy w branży turystycznej

 

 

2

 

 

6.

Turystyka motywacyjna

 

 

2

 

 

7.

Turystyka biznesowa jako produkt markowy

 

 

2

 

 

8.

Wykorzystanie nowych technologii w organizacji form turystyki biznesowej

 

 

2

 

 

9.

Podsumowanie

 

 

2