Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta szeroko rozumianych kompetencji związanych z zarządzeniem kryzysem, w tym między innymi umiejętnością obserwowania zjawisk, szybkiego i właściwego podejmowania decyzji, samokontroli i samooceny. Ponadto student zostanie wyposażony w szereg informacji na temat wyszukiwania i przetwarzania informacji, współpracy i działania w grupie, posługiwania się aktami prawnymi i w końcu korzystania z nabytej wiedzy. Forma zajęć również obejmie praktyczne przykłady radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi, m.in. w social media czy w sytuacjach menadżerskich.


09. Treści kształcenia

Lp.

Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba godzin

(W)

(Ć)

(K)

(S)

(P)

1.

Pojęcie sytuacji kryzysowej i kryzysu ze szczególnym uwzględnieniem marketingu

 

 

 

 

2

2.

Struktura zarządzania kryzysowego w sytuacjach menedżerskich

 

 

 

 

2

3.

Kompleksowość zarządzania kryzysowego

 

 

 

 

2

4.

Fazy i plan zarządzania kryzysowego

 

 

 

 

2

5.

Plany zarządzania kryzysowego

 

 

 

 

2

6.

Zagrożenia w marketingu mogące wywołać sytuacje kryzysowe

 

 

 

 

2

7.

Skuteczność w zarządzaniu kryzysowym

 

 

 

 

2