Wspomaganie rozwoju psychoruchowego z elementami integracji sensorycznej (4 II PDL)