Dostarczenie podstawowych informacji z zakresu pracy resocjalizacyjnej. Poznanie strategii działań profilaktycznych.  Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami z zakresu metodyki wychowania resocjalizacyjnego.