Poznanie idei integracji społecznej oraz jej celów. Kształtowanie umiejętności aktywnego włączania się w nurt integracji osób pełno i niepełnosprawnych. Nabywanie umiejętności efektywnego realizowania integracji funkcjonalnej i społecznej uczniów z niepełnosprawnością.