Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z podstawami nowoczesnego zarządzania, marketingu i innowacji. Ponadto zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej przedsiębiorczości.