Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z psychometrią, czyli teorią pomiaru w psychologii oraz zasadami konstruowania i sprawdzania jakości testów psychologicznych. Podstawowe zagadnienia:

1. Historia psychometrii i podstawowe definicje

2. Konstruowanie testu psychologicznego

3. Klasyczna teoria testu

4. Rzetelność i błąd standardowy

5. Badanie trafności testu

6. Normalizacja

7. Item Reponse Theory