Celem utworzenia kursu jest przeprowadzenie egzaminu końcowego.

Dotyczy studentów studiów stacjonarnych.

Rok akademicki (2020/21).