Celem utworzenia kursu jest przeprowadzenie egzaminu końcowego.

Dotyczy studentów studiów niestacjonarnych.

Rok akademicki (2020/21).